O firmie

Firma BUD-DRÓG Usługi Budowy i Modernizacji Dróg Łagosz Spółka Jawna ma swą siedzibę w Przyborowie, gmina Borzęcin. Głównym zakresem działalności firmy jest utrzymanie i budowa dróg. Spółka prowadzi również działalność związaną z wydobyciem i przerobem kruszyw, produkcją betonu oraz mas bitumicznych, a także usługami w zakresie wynajmu sprzętu i transportu.

Początki firmy

BUD-DRÓG Józef Łagosz rozpoczęła działalność w 1991r. Wówczas założona przez Józefa Łagosza, jednoosobowa działalność rozpoczęła świadczenie usług koparko-ładowarką, ciągnikiem oraz samochodem ciężarowym. Były to wówczas drobne usługi drogowe a w okresie zimowym, usługi odśnieżania dróg gminnych. Zakres działalności firmy był niewielki lecz w miarę upływu czasu firma rozwijała swą działalności i inwestowała w zakup sprzętu, który pozwalał na dalszy rozwój.

W połowie lat 90-tych firma jako jedna z pierwszych prywatnych firm posiadała już własną skrapiarkę emulsji, równiarkę, koparki, walce oraz kilka samochodów ciężarowych. Pozwoliło to na dalszy rozwój i umożliwiło wykonywanie bardziej skomplikowanych robót takich jak: budowa dróg od podstaw, remonty cząstkowe, a także kompleksowe utrzymanie dróg. Firma w tym czasie była już w stanie świadczyć usługi nie tylko na drogach gminnych, powiatowych jak również wojewódzkich.Dynamiczny rozwój firmy

Jednoosobowa działalność gospodarcza Józefa Łagosza stanowiła podwaliny dla powstania i rozwoju firmy w formie Spółki Cywilnej, która rozpoczęła swą działalność 1 stycznia 1998r. w Drużkowie Pustym, gmina Iwkowa. Z założenia miała być to firma rodzina prowadzona i zarządzana przez najbliższych członków rodziny Józefa Łagosz, żonę i dzieci.

Dalsze lata istnienia to dynamiczny rozwój i poszerzanie zakresu usług tak, aby możliwy był udział w coraz to większych przedsięwzięciach i przetargach. Rozwój firmy spowodował konieczność przekształcenia formy prawnej, tworząc BUD-DRÓG Usługi Budowy i Modernizacji Dróg Łagosz Spółka Jawna, wpisaną do KRS 22 maja 2001r.

Kilkukrotne starania o pozyskanie zgody na budowę wytwórni mas bitumicznych dały dopiero rezultat w gminie Borzęcin.

Dzięki przychylności i pomocy ze strony władz gminy Borzęcin, w 2011 roku uzyskano pozwolenia na budowę nowego zakładu, a dzięki dofinansowaniu zakupiono wytwórnie mas bitumicznych i betoniarnię firmy LINTEC

W tym także okresie zakupiono tereny zasobne w złoża kruszyw naturalnych i uzyskano koncesje na prowadzenie prac wydobywczych.

Dalszy rozwój firmy to modernizacja istniejących mało wydajnych jak na możliwość przerobu firmy- wytwórni betonu, asfaltu, i zakładu przerobu kruszyw.

Wprowadzona innowacyjność dla produkcji mieszanek stabilizujących, mieszanek bitumicznych i kruszyw, doprowadziła do zakupu z dofinansowaniem ze środków unijnych nowych wytwórni, w 2018 roku nowej betoniarni i zespołu do stabilizacji, zakładu przerobu kruszyw a w 2020 roku, nowej wytwórni mas bitumicznych BENNHOFEN o wydajności 160t/h.

Obecna działalność żwirowni prowadzona jest na kilkunastu hektarach i pozwala na pozyskiwanie własnego żwiru. Surowiec jest wykorzystywany bezpośrednio do robót drogowych, jak również do produkcji kruszyw o różnych frakcjach. Dwa zakłady przerobu kruszyw, stanowiących zespół kruszarek i podajników do produkcji kruszyw przyczyniły się do rozwoju tego obszaru działalności.

Spółka zajmuje się sprzedażą kruszyw, ale przede wszystkim wykorzystuje kruszywa na własne potrzeby, do realizacji robót budowlanych i produkcji mas bitumicznych oraz betonu. Pozwala to uzyskanie znacznie większej rentowności sprzedaży we wszystkich aspektach działalności. 

Ponad to firma Bud-Dróg świadczy usługi: budowy dróg i mostów, roboty utrzymaniowe, obejmujące zarówno remonty jak i naprawy cząstkowe, roboty utrzymaniowe sezonowe (zimowe i letnie),

Firma zatrudnia około 50 pracowników. Spółka posiada imponujący i stale rozszerzany park maszynowy w postaci kilkudziesięciu samochodów ciężarowych, z zestawami ciągników i naczep, wywrotkami i remonterami drogowymi. Ponadto dysponuje specjalistycznym sprzętem do robót drogowych takim jak koparki, ładowarki, równiarki drogowe oraz walce, a także wiele sprzętu pomocniczego i towarzyszącego, w tym kompletny sprzęt do stabilizacji gruntów pod budowę dróg i innych potrzeb.

 

Dzięki doskonale wyszkolonej kadrze oraz odpowiedniemu zapleczu technicznemu, firma jest w stanie sprostać wymaganiom odbiorców oraz budować przewagę konkurencyjną na wymagającym rynku usług drogowych. Realizuje inwestycje na wszystkich rodzajach dróg a także bierze udział przy modernizacji szlaków kolejowych PKP.

Działalność gospodarcza Spółki „Bud-Dróg” była wielokrotnie nagradzana przez władze na szczeblu lokalnym i krajowym.

Uzyskane nagrody i wyróżnienia to m.in.:

  • przedsiębiorca roku 2004r. Gminy Iwkowa,
  • Gazela Biznesu nadawane przez Dziennik „Puls Biznesu”,
  • Certyfikat Wiarygodności Biznesowej według Dun & Brandstreet Poland 2009r.,
  • Wyróżnienie Modernizacja Roku 2011r. „Budowa mostu Leszczyna – Nowe Rybie – Kamionna”.
  • Dyplom nadania Biskupa Tarnowskiego DEI REGNO SERVIRE
  • Diamenty miesięcznika FORBES 2017r.

Spółka również udziela się społecznie, bierze udział w wielu wydarzeniach lokalnych jak również wspiera podmioty „pro bono”. Angażuje się w życie lokalnych społeczności oraz wspomaga i finansuje inicjatywy społeczne. Zasługi firmy w tym zakresie również są dostrzegane i wyróżniane m. in. wyróżnieniem w konkursie o Nagrodę Samorządu Małopolskiego „Amicus Hominum” za działalność filantropijną