Projekt innowacje

Unia Europejska

Zastosowanie elastomeroasfaltów z dodatkiem upłynniaczy pochodzenia roślinnego w technologii produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych

PROGRAM OPERACYJNY
INTELIGENTNY ROZWÓJ
NA LATA 2014-2020

PODDZIAŁANIE 3.2.2
KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej, własnej technologii produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych z zastosowaniem elastomeroasfaltu z dodatkiem upłynniaczy pochodzenia roślinnego i wytwarzania innowacyjnych produktów, poprzez stworzenie dedykowanej i indywidualnie zsyntezowanej linii technologicznej dla produkcji nowych produktów, jako strategii uzyskania przewagi konkurencyjnej.Efekty realizacji projektu:
 1. Wdrożenie nowych i innowacyjnych procesów technologicznych w procesie produkcji.
 2. Wdrożenie do produkcji udoskonalonych produktów, jakim są:
  - Mieszanki mineralno-asfaltowe o obniżonych temperaturach produkcji jako rozwiązanie proekologiczne do zastosowań warstw przeciwspękaniowych przeznaczonych do zniszczonych nawierzchni drogowych.
 3. Zaopatrzenie firmy w nowoczesne urządzenia produkcyjne, charakteryzujące się wysoką efektywnością działania, zapewniające najwyższą jakość produktów oraz wysoką efektywność procesu produkcyjnego.
 4. Optymalizacja ekonomii produkcji (optymalizacja zużycia urządzeń i czasu pracy).
 5. Znaczące usprawnienie i podniesienie jakości procesu produkcyjnego dzięki wdrożeniu nowego ciągu technologicznego.
 6. Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy.
 7. Zapewnienie dobrego poziomu ochrony środowiska.

Kwota kwalifikowalna projektu: 8 847 000,00 zł

Kwota dofinasowania: 4 865 850,00 złUnia Europejska

Wdrożenie nowej technologii w celu wytworzenia innowacyjnych produktów do hydroizolacji budynków oraz stabilizacji i wzmacniania gruntów dla budownictwa drogowego.

PROGRAM OPERACYJNY
INTELIGENTNY ROZWÓJ
NA LATA 2014-2020

PODDZIAŁANIE 3.2.2
KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej, własnej technologii przeróbki odpadowych hałd kruszywa i wytwarzania innowacyjnych produktów, poprzez stworzenie dedykowanej i indywidualnie zsyntezowanej linii technologicznej jako strategii uzyskania przewagi konkurencyjnej.

W ramach projektu przedsiębiorstwo zamierza wdrożyć w życie innowacyjną, niespotykaną na skalę kraju, całkowicie bezodpadową technologię przerobu kruszyw i wytworzyć dzięki jej zastosowaniu nowe produkty o unikalnych właściwościach z przeznaczeniem dla budownictwa jednorodzinnego, przemysłowego jak i drogowego.

Przedmiotem niniejszego projektu jest wdrożenie nowej technologii produkcji oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów tj.:

 1. Nowy rodzaj materiału do hydroizolacji dla budownictwa - sprasowane pyły do hydroizolacji.
 2. Nowy rodzaj mieszanek stabilizacyjnych wytwarzanych na bazie nowego typu lepiszcza do stabilizacji gruntu - sprasowanych pyłów używanych do stabilizacji.Efekty realizacji projektu:
 1. Wdrożenie nowych i innowacyjnych procesów technologicznych w procesie produkcji.
 2. Wdrożenie do produkcji 2 udoskonalonych produktów charakteryzujących się wysokimi właściwościami i parametrami technicznymi.
 3. Zaopatrzenie firmy w nowoczesne urządzenia produkcyjne, charakteryzujące się wysoką efektywnością działania, zapewniające najwyższą jakość produktów oraz wysoką efektywność procesu produkcyjnego.
 4. Optymalizacja ekonomii produkcji (optymalizacja zużycia urządzeń i czasu pracy).
 5. Znaczące usprawnienie i podniesienie jakości procesu produkcyjnego dzięki wdrożeniu nowego ciągu technologicznego.
 6. Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy.
 7. Zapewnienie dobrego poziomu ochrony środowiska.

Kwota kwalifikowalna projektu: 10 948 140,00 zł

Kwota dofinasowania: 6 000 000,00 zł